LymeMed Nederland
Informatie over Lyme-borreliose voor medici
home
laatste update: maart 2008
Welkom

De makers van deze Website stellen zich tot doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met Lyme-borreliose (ziekte van Lyme) en verwante ziekten in Nederland te bevorderen.
Deze website biedt aan medische professionals in Nederland ‘evidence based’ informatie over dit onderwerp.
De informatie wordt op een zo volledig en objectief mogelijke wijze gepresenteerd.
Medische professionals wordt de mogelijkheid geboden om via een besloten forum vragen te stellen en praktische informatie met elkaar uit te wisselen.

Dit project was een gezamenlijk initiatief van patiënten en artsen onder eindredactie van A.K., psychiater.
Adviseur:
• Dr L. Meer - Scherrer (Specialist in Lymeziekte en verwante ziekten in Zwitserland, board member of the International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

Disclaimer
De informatie op deze site was bedoeld voor medische professionals, maar is sinds 2008 niet meer bijgewerkt. AK is niet meer betrokken bij de site en de site wordt daardoor ook niet meer bijgehouden waardoor de geboden informatie deels achterhaald is en links mogelijk niet meer kloppen. Patiënten wordt geadviseerd zich met vragen tot hun behandelend arts te wenden, of als uw arts u niet behandelt, tot de Telefonische Informatiedienst van de Lymevereniging.

De samenstellers van deze website accepteren op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het toepassen van de geboden informatie.

Contact
Voor problemen, vragen of opmerkingen aangaande LymeMed kan men de webmaster e-mailen:
NB: Stuur dus geen e-mails met medische vragen, daarvoor is het forum bedoeld. Deze e-mails gaan naar de webmaster, dus niet naar een arts.